ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVYADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Advokátní úschova je jedním z alternativních řešení úschovy především finančních prostředků. Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně).


Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy. Advokátní úschovu doporučujeme našim klientům využívat především v případech, kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, např. úschova finančních prostředků určených na úhradu daně z převodu nemovitostí (daně darovací) nebo při převodech nemovitostí.