ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Poskytujeme komplexní právní a organizační služby jak zadavatelům výběrových řízení, a to veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům, tak i uchazečům v souvislosti s jejich účastí ve výběrovém řízení v ČR a v zahraničí. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

TENDRY EU

Vyhledáme Vám nejvhodnější výběrové řízení na dodávky zboží či služeb pro projekty spolufinancované EU vyhlašované v různých zemích EU. Zajistíme pravidelný monitoring vypsaných výběrových řízení pro Váš obor. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ZAJIŠŤOVÁNÍ DOTACÍ

Vyřizujeme získání a čerpání dotací z fondů EU a státního rozpočtu, a to od poskytnutí informací o dotačních možnostech, přes zpracování žádosti o dotaci až po realizaci a správu projektů našich klientů. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

KORPORÁTNÍ A SMĚNEČNÉ PRÁVO

Poskytujeme komplexní právní služby při zakládání, vedení, změnách či přeměnách obchodních společností včetně právního poradenství během procesu fúze či akvizice. Dále nabízíme zpracování návrhu směnky a zastupování ve směnečných sporech.ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Nabízíme zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví ve věcech ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů a užitných vzorů, včetně zpracování licenční smluv a zastupování ve sporech při porušení či ohrožení práv duševního vlastnictví. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY

Zastupujeme naše klienty ve sporech zaměstnanců se zaměstnavateli a naopak, a to například ve věcech neplatného rozvázání pracovního poměru, diskriminace na pracovišti a ve sporech o náhradu mzdy. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

NEMOVITOSTI A BYTOVÉ PRÁVO

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme široké spektrum právních služeb, počínaje zpracováním kupní, darovací či zástavní smlouvy, přes řízení u katastrálního úřadu až po uplatňování práv k nemovitostem v celém jejich spektru.ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ

Naše klienty zastupujeme v různých správních řízeních týkajících se získávání příslušných správních povolení až po správní řízení o uložení sankcí. Nabízíme zastupování v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, proti nečinnosti správního orgánu a proti nezákonnému zásahu správního orgánu. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ŽALOBY NA ZRUŠENÍ ROZHODČÍCH NÁLEZŮ

Nabízíme zastupování v rozhodčím řízení a v soudním řízení o návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, dále pro Vás zpracujeme návrh na zastavení exekuce nařízené na základě rozhodčího nálezu jako exekučního titulu. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Zpracováváme daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby s možností odkladu daně z příjmů do 30. června. Zastupujeme naše klienty ve vytýkacích řízeních a při daňových kontrolách.ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Advokátní úschova je jedním z platebních instrumentů, který slouží ke snížení rizika na straně plátce kupní ceny. Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější.ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla

SLUŽBY PRO CIZINCE

Poskytujeme široké spektrum právních služeb pro cizince zahrnujících vyřízení víz povolení k pobytu, žádosti o udělení státního občanství České republiky, povolení k zaměstnání či zřizování dceřiných společností v České republice. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla