ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORYADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


V oblasti pracovního práva poskytujeme právní pomoc při řešení právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to ve sporech o ukončení pracovního poměru, ve sporech o vyplácení mzdy a odstupného a ve sporech vyvolaných pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.


Ve sporech o ukončení pracovního poměru zastupujeme naše klienty v řízeních o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (např. výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru). Důležité je vědět, že tuto žalobu je třeba podat do dvou měsíců od ukončení pracovního poměru.


Dalším typem pracovněprávních sporů jsou spory o vyplácení mzdy nebo odstupného. Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci mzdu nebo odstupné dobrovolně, nezbývá zaměstnanci nic jiného než tyto nároky vymáhat soudně.