ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


VALNÉ HROMADY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který přijímá nejdůležitější rozhodnutí. Naše advokátní kancelář Vám nabízí organizování valných hromad obchodních společností včetně zajištění účasti notáře v případech, kdy to obchodní zákoník vyžaduje. Valnou hromadu jsme schopni zorganizovat i v místě sídla společnosti. Rovněž zajistíme zápis provedených změn do obchodního rejstříku.


Každá společnost má povinnost uspořádat valnou hromadu 1 x ročně, na které jsou schváleny výsledky hospodaření za předcházející rok. Dokud není účetní závěrka schválena, nemůže valná hromada rozhodnout např. o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti. Porušení pravidel pro svolávání valné hromady stanovených právními předpisy, stanovami či společenskou smlouvou může mít za následek vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem.