ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


S rozvojem podnikání souvisí i změna struktury obchodní společnosti. Naše advokátní kancelář Vám poskytne právní servis pro všechny typy fúzí, včetně zajištění potřebných podkladů a úkonů – od právního zastoupení v řízení o jmenování znalce pro fúzi, přes navržení a zpracování projektu fúze, zajištění valných hromad až po zastupování v rejstříkovém řízení a zajištění navazujících administrativních kroků.


Námi poskytované právní služby v oblasti akvizic zahrnují provedení právní analýzy, zpracování průběhu a časového plánu převodu a vedení projektu, přípravu a zpracování všech smluvních podkladů vztahujících se k převodu a dalších podkladů potřebných pro jeho úspěšný průběh. Našim klientům zajistíme přeměnu obchodní společnosti i formou rozdělení, změnu právní formy obchodní společnosti či převod jmění na společníka.