ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


ŘÍZENÍ PŘED ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVYADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Ve správním řízení poskytuje naše advokátní kancelář právní služby v souvislosti s přestupky či jinými správními delikty projednávanými v řízeních před orgány veřejné správy. Klienty rovněž zastupujeme i v dalších rozličných správních řízeních před příslušnými orgány veřejné správy.


Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oborech daňového a finančního práva se zaměřením na zastupování daňových subjektů v daňovém řízení před finančními a celními úřady.