ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


ZAJIŠŤOVÁNÍ DOTACÍADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby zahrnující vyhledání vhodného dotačního programu a následné zpracování registrační žádosti projektu včetně studie proveditelnosti a všech dalších potřebných dokumentů. Dále zajistíme zpracování plné žádosti projektu a po vydání rozhodnutí o udělení dotace se postaráme o bezproblémový průběh výběrových řízení na dodavatele zboží a služeb pro realizaci Vašeho projektu včetně zpracování dokumentace výběrových řízení pro předložení poskytovateli dotace a včetně zpracování pravidelných monitorovacích zpráv realizace projektu.