ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


SLUŽBY PRO ZADAVATELEADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Při vyhlašování výběrového řízení je naším úkolem zajistit, aby výběrové řízení proběhlo transparentně, v souladu s právními předpisy a současně co nejjednodušeji v rámci kritérií stanovených zákonem či pravidly pro výběr dodavatelů. Zadavatelům výběrových řízení poskytujeme komplexní právní servis počínaje přípravou zadávací dokumentace, asistencí v procesu vyhlášení výběrového řízení a konče vyjednáním smlouvy s vybraným uchazečem. Naše advokátní kancelář zabezpečuje také zpětnou kontrolu probíhajících, resp. již realizovaných výběrových řízení. Máme zkušenosti se zpracováním výběrových řízení na zakázky zadávané obcemi a státními orgány. Právní služby poskytujeme na celém území České republiky.