ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


SLUŽBY PRO UCHAZEČEADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


V oblasti výběrových řízení poskytujeme uchazečům právní služby spočívající zejména v posouzení kvalifikačních a hodnotících kritérií specifikovaných v zadávací dokumentaci, zpracování nabídky, vyjednání smlouvy a případně vypracování námitek a návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Garantujeme Vám, že Vaše nabídka bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s platnými právními předpisy.