ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti. V oblasti práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům a užitným vzorům zastupuje naše advokátní kancelář klienty v řízení ohledně zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Tyto služby zahrnují provedení rešerše, zpracování a podání přihlášky, eventuálně podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví. Zpracováváme také licenční smlouvy.


Advokátní kancelář zastupuje klienty také v oblasti ochrany práv z průmyslového vlastnictví pro případ jejich porušení ze strany třetích osob, tj. při podání žaloby na zdržení se jednání, kterým dochází k porušení nebo ohrožení práva, a na odstranění následků ohrožení nebo porušení průmyslových práv. Naše klienty zastupujeme také při podání žaloby na náhradu škody společně s žalobou na vydání bezdůvodného obohacení a žalobou na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, byla li zásahem způsobena nemajetková újma. Spolupracujeme s patentovými zástupci na Slovensku a ostatních státech Evropské unie.