ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


NEMOVITOSTI A BYTOVÉ PRÁVOADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


V oblasti práva nemovitostí poskytujeme široké spektrum právních služeb, počínaje zpracováním smluvní dokumentace, přes řízení u katastrálního úřadu až po uplatňování práv k nemovitostem v celém jejich spektru.


Kancelář má bohaté zkušenosti se zřizováním věcných břemen, dělením pozemků, prováděním změn způsobu užití nemovitostí a se zajišťováním znaleckých posudků k ocenění nemovitosti. Četné zkušenosti má naše kancelář rovněž s poskytováním právních služeb v rámci územního a stavebního řízení.


V oblasti bytového práva nabízíme komplexní právní servis pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, včetně zajištění převodů bytových jednotek do vlastnictví členů družstva, vyhotovení prohlášení vlastníka budovy, vymezení bytových jednotek v budově a rozdělení budovy na jednotky.