ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla  


TENDRY EUADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. PhDr. Jaromíra Saxla


S ohledem na obor Vaší činnosti Vám vyhledáme nejvhodnější výběrové řízení na dodavatele pro zakázky spolufinancované z prostředků EU a zajistíme veškerý právní servis související s podáním nabídky do výběrového řízení. Vaši nabídku do výběrového řízení zpracujeme v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s platnými právními předpisy. Garantujeme Vám, že námi zpracovaná nabídka nebude vyřazena z důvodu formálních nedostatků, což je dle našich zkušeností nejčastějším důvodem vyřazení uchazečů z výběrového řízení.